Your browser does not support JavaScript!
.                  恭賀!沈志隆老師榮獲107年卓越研究獎!                  賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[ 2018-07-02 ] 恭賀!教授沈志隆與學生陳立中於ILT智慧生活研討會發表之 " 升壓型免橋式功率因數修正器 " 榮獲佳作論文獎!
恭賀!教授沈志隆與學生陳立中於ILT智慧生活研討會發表之 " 升壓型免橋式功率因數修正器 " 榮獲佳作論文獎!

瀏覽數