Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[ 2018-07-02 ] 恭賀!教授沈志隆與學生陳立中於ILT智慧生活研討會發表之 " 升壓型免橋式功率因數修正器 " 榮獲佳作論文獎肯定!
恭賀!教授沈志隆與學生陳立中於ILT智慧生活研討會發表之 " 升壓型免橋式功率因數修正器 " 榮獲佳作論文獎肯定!

瀏覽數