Your browser does not support JavaScript!
.                  恭賀!沈志隆老師榮獲107年卓越研究獎!                  賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[ 2018-07-02 ] 恭賀!教授沈志隆與學生 施辰佑、林彥廷、許哲銘於DLT數位生活科技研討會發表之 " 應用於能源管理系統之無線電流勾表 " 榮獲優秀論文獎!
恭賀!教授沈志隆與學生 施辰佑、林彥廷、許哲銘於DLT數位生活科技研討會發表之 " 應用於能源管理系統之無線電流勾表 " 榮獲優秀論文獎!

瀏覽數