Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
2018 ILT 智慧生活研討會
2018 ILT 智慧生活研討會
 

時間:107年6月1日
地點:國立勤益科技大學

重要日期:
論文開放投稿:中華民國107年3月1日
論文截稿日期:中華民國107年3月8日
論文接受日期:中華民國107年4月25日
論文Camera Ready:中華民國107年5月6日
研討會日期:中華民國107年6月01日
瀏覽數