Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[ 2017-11-29 ] 歡迎Mr. Wesley Huang蒞校參訪太陽能中心!
榮幸邀請Mr. Wesley Huang蒞校為同學講授豐富經驗!

瀏覽數