Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
[ 2016-08-21 ]【專利】沈志隆、沈佑陞,變壓器寄生元件能量可回收之隔離高降壓轉換器,中華民國發明專利,發明第I547078號,專利取得日期:2016/08/21

沈志隆、沈佑陞,變壓器寄生元件能量可回收之隔離高降壓轉換器,中華民國發明專利,發明第I547078號,專利取得日期:2016/08/21。

瀏覽數