Your browser does not support JavaScript!
.賀!沈志隆老師獲2017中國電機工程學會傑出電機工程師獎(高雄分會)!!                  恭賀沈志隆老師榮獲: 國立高雄第一科技大學永久免評教授!!                  賀沈志隆老師獲105年度特殊優秀產學人才產學合作優良獎!!                 賀 沈志隆老師榮獲中華創新發明學會國際會士 CIIS Fellow
:::
中心人員

                                中心人員

負責教師

沈志隆 老師                    分機:32515

專任助理

陳盈璇                         分機:32506

博士班學生

沈佑陞、蘇志超

碩士班學生

碩一:陳立中、許哲銘

碩二:沈治衡、柯耀庭、游進文

大學班學生

大二:劉晟岳、陳煜翔、洪睿儒、陳冠宇、李俊緯、廖佑軒、曹世昌

大三:傅宥勳

大四:施辰佑、洪仲緯、林昕達、林彥廷、陳嘉彥、陳為華